Ønsker du å bli sponsor?

Bedrifter som velger å sponse bloggere gjennom sponsetblogg.no har fått fantastiske resultater. Dette vet vi da mange bedrifter velger å bli en fast sponsor som kommer igjen og igjen når de trenger publisitet for nettbutikken deres, deres nye produkt eller en fantastisk kampanje som de ønsker skal nå ut til så mange som mulig.

Vi har flere ulike løsninger for bedrifter som blir tilpasset etter type kampanje og budsjett. I tillegg til å kunen distribuere kampanjer til alle bloggere, har vi også gjort oss gode erfaringer med målrettede kampanjer.

Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt på sponsorer@sponsetblogg.no